139 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

มือถือ 061-8519146 โทรศัพท์ 02-1010327 แฟกซ์ 02-1010328